Processos Selectius a la Diputació de Tarragona

28/11/2016

La Diputació de Tarragona ha convocat diversos processos selectius, mitjançant concurs oposició.

  • Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació - Projectes Europeus i Regió del Coneixement - Unitat de Projectes i Gestió Econòmica, torn lliure

  • Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrit a l'Àrea de Servei Interns - Contractació, Aprovisionament i Expropiacions, torn lliure

Tots els detalls, a més de les bases, els trobareu a http://www.dipta.cat/funcionaris.