Oferta de Feina: Tècnic/a d'Inserció Laboral

07/02/2017

Convocades les proves per a cobrir una plaça de Tècnic/a d’inserció laboral, amb motiu de la substitució del treballador per tal de poder gaudir de vacances del 2016 i per reducció de la jornada per tenir cura d’un fill de manera compactada, corresponent al Grup A2. La contractació es durà a terme en el marc del projecte RIBERA D’EBRE VIVA – Treball a les 7 comarques, convocatòria 2016, i concretament dins de l’acció “41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA” del programa 4: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Les bases de la convocatòria les trobareu al següent enllaç: https://goo.gl/oGIxi3

 

Termini: 15 de Febrer de 2017