El Ministeri de l'Interior signa un protocol amb l'AMAC per millorar els Plans d'Actuació Municipals

17/03/2017

El subsecretari del Ministeri de l'Interior, Luis Aguilera, i el president de l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), Salvador Honrubia, van signar el 9 de març un protocol per a la millora de l'eficàcia dels Plans d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear a les localitats que es troben a 10 quilòmetres al voltant de la central nuclear.

L'acte, que es va dur a terme a Madrid, hi van assistir els alcaldes dels municipis amb centrals nuclears entre els quals hi havia el d'Ascó, Josep Maria Buixeda i el de Vandellòs i l'Hosptialet de l'Infant, Alfons Garcia.

El protocol que es va signar estableix les bases de col·laboració entre la direcció general de Protecció Civil i l'AMACi que són fonamentalment les encaminades a assessorar i donar suport tècnic a les autoritats municipals en la preparació i posada en pràctica de les activitats programades. Per la seva efectivitat es preveu la creació d'una comissió mixta de seguiment que estarà formada per quatre representants designats per cada una de les parts. Aquesta comissió es reunirà dues vegades l'any.

L'objectiu d'aquesta col·laboració és garantir una adequada preparació i resposta dels Plans d'Actuació Municipal i que siguin coherents. 

Les accions priotàries d'aquest protocol seran:

  • La preparació i posada en pràctica de Programes d'Informació Preventiva a la població en l'àmbit municipal.
  • El foment i desenvolupament de la formació teòrica i pràctica en la gestió d'emergències nuclears del personal adscrit a l'organització de Plans d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear.
  • La preparació i posada en pràctica d'exercicis i simulacres inclosos en els Plans d'Actuació Municipal.
  • Altres activitats semblats que facilitin millores organitzatives i que facin més efectius els Plas d'Actuació Municipal.