El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre presentarà 3 ofertes de treball a l'OTG de Móra d'Ebre

25/11/2016

Us informem que en el marc del Programa Treball i Formació TRF 2016. LÍNIA A _ PANP i LÍNIA B_PRMI (Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre), el Consell Comarcal té previst presentar properament 3 ofertes de treball a l’OTG de Móra d’Ebre, un cop tinguem la resolució per part del SOC:

Línia A_PANP: Persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.

Oferta 1: 5 peons/es forestals/jardineria: condicionament i neteja d’espais naturals (neteja d’espais degradats, desbrossat...)

S'ofereixen 5 contractes de 6 mesos a temps complet que aniran adreçats prioritàriament a les persones aturades d’entre 45 i 54 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. Si no hi ha persones més grans de 45 anys podran participar-hi persones menors d’aquesta edat que igualment hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

 Oferta 2: 1 peó/peona manteniment urbà, obra pública (pintura, obra, neteja...)

S'ofereix 1 contracte de 12 mesos a temps complet que anirà adreçat prioritàriament a les persones en situació d’atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.

Línia B_PRMI: Persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI).

Oferta 3: 5 peons/es manteniment urbà, obra pública (pintura, obra, neteja...)

S'ofereix 1 contracte de 12 mesos a temps complet prioritzant les persones en situació d’atur més grans de 55 anys beneficiàries de la renda mínima d’inserció i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.

S'ofereixen 4 contractes d'una durada de 6 mesos a temps complet que s’adreçaran a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció menors de 55 anys.

A més, tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció que reuneixin alguna d’aquestes característiques:

  • Dones amb càrregues familiars.
  • Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l’RMI.