Business Networking

09/12/2016

El neetworking és l'art de construir i mantenir relacions personals a llarg termini que impliquin sempre un benefici conjunt per les dues parts. És, doncs, una eina realment potent per aconseguir els nostres objectius, tant personals com professionals. Per al vostre projecte emprenedor, és molt important, sobretot al principi, la visibilitat local. És dir, que elmercat proper, la massa críticaa del microentorn conegui el projecte i es rebi feedback, abans de passar a una segona fase.

És per això que us prooposem un espai de trobada on els emprenedors i els empresaris podreu establir sinèrgies i tindreu l'oportunitat de mostrar els vostres productes i/o serveis.

Adreçat a persones emprenedores, empresaris/àries i inversors/ores.

Ubicació i dates:

Restaurant Vermut ROFES

C/ Sant Vicenç, 21-23, 43201 Reus

Dies: 20 de desembre de 2016

Horari: 18:00-22:00 hores