APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D ASCÓ MP4-17. MODIFICACIÓ LÍMITS CLAU SGT (NUCLEAR ASCÓ) I EL SEU ENTORN

21/02/2018

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 20 de febrer de 2018, va aprovar provisionalment la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament d’Ascó MP4-17 Modificació límits clau SGT (Nuclear Ascó) i el seu entorn.

 

descàrrega Document anunci complert