ANUNCI APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT ASCÓ MP5-17.

05/01/2018

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 19 de desembre de 2017 va aprovar provisionalment la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament MP5-17. Modificació clau equipament. Illa formada pels carrers Borràs de March, Riu, Borrell i dels Clots. Illa residencia d’avis

 

DescàrregaDocument anunci complert