Apunta't a la Garantia Juvenil

31/12/2017 Lloc:Oficina Jove de la Ribera d'Ebre

Saps que és la Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil.

Garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de:

 
Quins són els requisits per formar-ne part?
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 
A on m'hi puc apuntar?
 
A la Ribera d'Ebre la inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil es realitza a l'Oficina de Jove de la Ribera d'Ebre ubicada a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Podeu sol·licitar més informació al telèfon 977 401 851, a l'adreça electrònica garantiajuvenil@riberaebre.org o al web.
 
Quins ajuts i subvencions puc trobar a la Garantia Juvenil?
 
Aquí trobaràs els ajuts i subvencions, junt amb les seves respectives bases.
 
 
Més informació a garantiajuvenil.gencat.cat.