Protecció Civil
Protecció civil
Consells a la Població
Plans Especials
Plans Territorials
Pla d'Emergència Nuclear
Telèfons i Direccions d'Interès

Protecció civil

La Protecció Civil de Catalunya, està regulada per la Llei 4/97, de 20 de maig, publicada al D.O.G.C. núm. 2401 de 29 de maig.

Dins d?aquesta norma, es regulen les competències a nivell autonòmic en matèria de protecció civil, i es defineixen les divisions o característiques dels Plans que han de preveure les emergències que es poden produir en el àmbit de Catalunya.

En aquest desenvolupament de la Llei, naixen dos tipus de Plans:

Consells a la Població

En aquest apartat, teniu una sèrie de consells pràctics que seran del vostre interès per a prevenir qualsevol tipus de risc.

El còmic En Pau, l'Arnau i l'Anna a...Terra de foc! s'emmarcarà dins de la campanya de sensibilització "Revetlles amb precaució", que, cada any, porta a terme la Direcció General de Protecció Civil. Aquest còmic ens apropa als consells de prevenció i ens informa sobre la manipulació correcta dels petards. A més, ens explica elements tradicionals catalans relacionats amb els correfocs.

 

Plans Especials

Els Plans Especials mes coneguts son:

  • NEUCAT, per a riscos de Nevades, gelades
  • INFOCAT, per a riscos d’Incendis Forestals
  • TRANSCAT, per a riscos de Transport de mercaderies perilloses
  • PLASEQCAT, per a riscos d’accidents del sector químic
  • INUNCAT, per a riscos d’inundacions
  • SISMICAT, per a riscos de terratrèmols i moviments sísmics

Existeixen no obstant, uns altres plans especials que per a nosaltres no son coneguts perquè no son aplicables al nostre territori, com a per exemple:

  • CAMCAT, per contaminació d’aigües marines (municipis de costa)
  • AEROCAT, per a emergències aeronàutiques (municipis propera a aeroports)
  • RADCAT, per a riscos d’aparells radioactius (Hospitals, raigs X, etc.)
  • ALLAUCAT, per a riscos d’allaus (principalment poblacions de muntanya o Pirineu)

 

Plans Territorials

Els Plans Territorials, son aquells que preveuen, amb caràcter general, les emergències que es poden produir a Catalunya.

El Pla Territorial principal o mes conegut es el PROCICAT, abreviatura de Pla de Protecció Civil de Catalunya

Per als treballs de descontaminació de l’embassament de Flix, s’ha desenvolupat un pla d’actuació específic derivat del PROCICAT.

També existeixen Plans d’actuació especifiquis derivats del PROCICAT per a pandèmies, transport de viatgers per ferrocarril, o subsidències en el barri de l’estació de Sallent.

Al marge dels Plans de Protecció civil de Catalunya, i per ser de competència de l’estat, existeix el Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona, conegut com a PENTA.

Els municipis, tant dels plans Territorials com dels Plans Especials, hauran de desenvolupar un pla d’actuació municipal, que concreti les accions a desenvolupar pel Municipi. 

Als següents enllaços teniu integrament els PROCICAT i el PROCICAT DE FLIX, i el PENTA.

Pla Emergència Nuclear

L'Ajuntament d'Ascó compta amb el Pla d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear (PAMEN), que orgànicament està supeditat al Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA). El pla municipal descriu i regula les persones, les tasques, els equips i, en general, tot allò implicat en la gestió d'una emergència nuclear. 

Fes click aquí si vols consultar íntegrament el PAMEN d'Ascó

Mapa de riscos de Catalunya