Convocatòries de Personal

Convocatòries de Personal

 

 

Model de sol·licitud de participació en els processos selectius

 

  • Constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va de l'escala d'administració general, subescala auxiliar administratiu/va, grup C2 de titulació de l'Ajuntament d'Ascó.

 

Descàrrega de les Bases

 


  • Constitucio d'una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal d'una plaça de personal laboral en règim temporal i d'interinat d'Agutzil (ordenança) de l'Ajuntament d'Ascó.

 

DescàrregaDescàrrega de les Bases

DescàrregaDescàrrega de la sol·licitud

 


 

  • Constitució d'una borsa de treball per a la provisió, per efectuar nomenaments amb caràcter interí un lloc de treball d'arquitecte/a de la plantilla de personal i subsidiària per a cobrir vacants i realitzar substitucions d'aquest lloc de treball.

 

Descàrrega del documentDescàrrega de les Bases

Descàrrega del documentDescàrrega de la sol·licitud

 


 

  • Constitució d'una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places de Vigilants Municipal

 

Descàrrega de les Bases

Descàrrega de la sol·licitud

 


 

  • Constitució d'una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places de Brigada Municipal d'obres i serveis

 

DescàrregaDescàrrega de les Bases

Descàrrega de la sol·licitud