Contacta

Contacta

DEPARTAMENT

ADREÇA ELECTRÒNICA

Alcaldia

alcaldia@asco.cat

Secretaria

ajuntament@asco.cat

Intervenció

intervencio@asco.cat

Cultura

cultura@asco.cat

Serveis Tècnics

stm@asco.cat

Brigada municipal

brigada@asco.cat

Vigilants

vigilancia@asco.cat

Premsa i Comunicació

comunicacio@asco.cat

Vídeo Ascó Televisió (VAT)

vat@asco.cat

Ascó Serveis

administracio@ascoserveis.cat

Escola Municipal de Música d'Ascó

emma@asco.cat

Llar d'Infants Vailets

llarvail@asco.cat

Oficina de Desenvolupament Local (ODL)

odl@asco.cat

Oficina de Turisme

turisme@asco.cat

Punt d'Informació Juvenil

pdij@asco.cat

Biblioteca

biblioteca@asco.cat