Filtrar noticies per data
Dia exacte
Intèrval entre dues dates
/ /
/ /
/ /
Buscar
RSS

Abril 2017

Curs Anglès Elementary - A2. A - 

Horari: dilluns i dimecres de 19:00 a 21.00 hores

100% subvencionat

Organitza: Centre de Formació BRM de Móra d'Ebre

+INFO: BRM PREVIFORM, S.L.  

             Tel. 977 402 291 · 977 403 414

Si estàs interessat, per a formalitzar la inscripció cal presentar la següent documentació a la seu de BRM, Av. Comarques Catalanes 74, baixos:

 

 

 

El Programa Integral Som Joves busca joves d'entre 16 i 24 anys que no estiguin treballant ni estudiant per afaforir la seva inserció laboral.

Més informació avalot.somjoves@gmail.com i al telèfon 619 84 26 91

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2017.

 

Es tracta de subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, del  19/04/2017 fins al 19/06/2017 ambdós inclosos.

La convocatòria va dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits següents:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
 3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 350 euros a la demarcació de les Terres de l’Ebre.
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.

El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans acceptats.

Les sol·licituds es presentaran preferentment a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Borsa de Mediació per al lloguer social de la Ribera d'Ebre

Tel. 977 40 18 51 (d'11:00 a 13:00 hores)

borsahabitatge@riberaebre.org

 

El passat dissabte 1 d'abril es van presentar els Premis Vila d'Ascó 2016, el Literari i el de Poesia Joan Perucho. L'acte, que es va celebrar al Casal Municipal, va comptar amb l'assistència dels dos autors guanyadors. 

L'obra guanyadora del Premi Literari va ser Estàndars de l'escriptora Alba Dalmau. L'obra la va presentar Felip Fucho.

Pel que fa al Premi de Poesia Joan Perucho, l'obra que es va endur el premi va ser Est de Joan Carles González-Pujalte. En aquest cas la presentció va anar a càrrec d'Angel Pérez

Després de la presentació, tant l'escritpora Alba Dalmau com el poeta Joan Carles Gonzáelz-Pujalte, van signar els seus llibres a tots els assistents.

L'acte el va tancar la Banda de Música de l'EMMA que van oferir a tots els assistents un concert.

 

El cap de setmana 1 i 2 d'abril l'Oficina de Turisme d'Ascó ha participat a la primera Fira Actiu Natura que s'ha celebrat a Móra la Nova. La regidoria de Turisme va participar en aquest certamen portant-hi tot el material de promoció d'Ascó. 

Aquesta nova fira del sector turístic va comptar amb una vintena d'expositors que ofereixen activitats de lleure actiu en espais naturals i que estan lligats als recursos turístics i patrimonials de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat.

Mostra tot el mes

Març 2017

La Residència d'Avis d'Ascó cerca per a la Borsa de Treball per a cobrir futures eventualitats:

Gericultors/es
Fisioterapeuta
Terepeuta Ocupacional
Porter/a - Recepcionista
Netejador/a
Infermer/a
Psicòleg/òloga
Treballador/a Social
Educador/a Social
Animador/a Social
Personal de Cuina
Auxiliar Ajuda a Domicili


Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s'opta.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
 • Experiència en l'àmbit de la Geriatria.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l'usuari.
 • Avaluació de l'acompliment de treballs anteriors al centre i/o de les pràctiques professionals acreditades.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.


Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius del mèrits (fotocòpia compulsada).

A la següent adreça:

AJUNTAMENT D'ASCÓ
Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al carrer Hospital, 2 ASCÓ (Tarragona)

Ref. AS - BT 0317


Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2017

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de la Residència d'Avis d'Ascó. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de ROASSA.

 

Mitjançant les bases, les quals adjuntem més endavant, es convoquen les proves per a cobrir una plaça de tècnic/a al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Grup A2, Nivell 18, a jornada parcialmitjançant contracte per obra o servei determinat. La contractació es durà a terme condicionada a l'atorgament de la subvenció per part del Departament de Treball, Benestar Social i Família. Les característiques del lloc de treball a ocupar, les funcions del mateix, així com les condicions i requisits dels aspirants les trobareu al document aquí sota annex.

Bases.

Data límit de presentació: 11 d'abril de 2017 fins a les 15.00 hores.
Lloc de presentació: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Plaça Sant Roc, 2, 43740, Móra d'Ebre.

L’Ajuntament d’Ascó s’ha adherit a la iniciativa “L’hora del Planeta”, una acció promoguda per WWF i que compta amb el suport de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La iniciativa contempla que les ciutats i pobles de tot el món apaguin els llums d’edificis i espais emblemàtics durant una hora, de les 20:30 a les 21:30 hores dissabte 25 de març, per mostrar el seu compromís davant el canvi climàtic.

Ascó enguany ha decidit adherir-se a aquesta campanya de sensibilització apagant els llums del Castell, de l’església de Sant Joan Baptista i de l’ermita de Sant Miquel.

Per a més informació, clilca aquí

El subsecretari del Ministeri de l'Interior, Luis Aguilera, i el president de l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), Salvador Honrubia, van signar el 9 de març un protocol per a la millora de l'eficàcia dels Plans d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear a les localitats que es troben a 10 quilòmetres al voltant de la central nuclear.

L'acte, que es va dur a terme a Madrid, hi van assistir els alcaldes dels municipis amb centrals nuclears entre els quals hi havia el d'Ascó, Josep Maria Buixeda i el de Vandellòs i l'Hosptialet de l'Infant, Alfons Garcia.

El protocol que es va signar estableix les bases de col·laboració entre la direcció general de Protecció Civil i l'AMACi que són fonamentalment les encaminades a assessorar i donar suport tècnic a les autoritats municipals en la preparació i posada en pràctica de les activitats programades. Per la seva efectivitat es preveu la creació d'una comissió mixta de seguiment que estarà formada per quatre representants designats per cada una de les parts. Aquesta comissió es reunirà dues vegades l'any.

L'objectiu d'aquesta col·laboració és garantir una adequada preparació i resposta dels Plans d'Actuació Municipal i que siguin coherents. 

Les accions priotàries d'aquest protocol seran:

 • La preparació i posada en pràctica de Programes d'Informació Preventiva a la població en l'àmbit municipal.
 • El foment i desenvolupament de la formació teòrica i pràctica en la gestió d'emergències nuclears del personal adscrit a l'organització de Plans d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear.
 • La preparació i posada en pràctica d'exercicis i simulacres inclosos en els Plans d'Actuació Municipal.
 • Altres activitats semblats que facilitin millores organitzatives i que facin més efectius els Plas d'Actuació Municipal.

 

RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ I MAGATZEM D’ENVASAT.

Descripció de l’oferta:  Empresa del sector de l’Oli, incorpora un/a professional que es responsabilitzi de l’administració i del control del procés d’envasat.

FUNCIONS:

 • Administració: Control d’albarans, facturació, entrar les factures al sistema informàtic, realitzar els pagaments i seguir els cobraments.
 • Magatzem: Sol·licitar i controlar materials; Caixes, etiquetes, etc.
 • Back Office: Realitzar les tasques d’assistència a Direcció en l’enviament de pressupostos, atenció a clients, etc.

REQUISITS:

 • Formació FP en Administració
 • Treballar bé amb les eines informàtiques.
 • Residència en l’entorn d’alguna de les poblacions: Flix, Maials, Bellaguarda, Margalef, La Bisbal de Falset, La Palma d’Ebre, etc.
 • Professional polivalent que combini les tasques administratives amb cert control del magatzem de l’envàs d’oli.
 • Imprescindible domini de l’idioma anglès.

S’OFEREIX:

 • Incorporació a la plantilla de l’empresa.
 • Salari Brut anual negociable. 20.000/ 25.000 en funció de l’experiència i competències aportades.
 • Projecte professional en una empresa molt orientada tant al mercat nacional com al d’export.

Presentació de candidatures amb CV a l'Oficina de Desenvolupament Local d'Ascó.

Termini: 7 d'abril de 2017

El Casal Municipal d'Ascó va acollir diumenge 12 de març la preestrena de La Passió d'Ulldecona. A la representació hi van assitir més de 230 persones que van poder gaudir d'un espectacle de gairebé 3 hores.

L’actual Passió d’Ulldecona va néixer el 1955 de la mà de Josep M. Rafí i Poblet. Després d'interpretar diversos textos refosos, l'any 1964 es va estrenar la versió en castellà de Josep M. Junyent Quintana.

L'any 1993 aquest text es va anar compaginant alternatìvament amb un nou text en català de Jaume Vidal i Alcover, i a partir de l'any 2014 es va estrenar la versió en llengua catalana del dramaturg Ignasi Roda Fábregas, després de fer un redactat del text evangèlic més actual a partir de l'obra original de Junyent Quintana.

 

 

La regidora Montserrat Lerma va ser l'encarregada de llegir el Manifest del Dia de la Dona Treballadora. L'acte institucional es va dur a terme a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Abans de la lectura del Manifest el regidor Ramon Plaza i la presidenta del Col·lectiu de Dones també van dirigir unes paraules a les nombroses dones que van assistir a la commemoració.

 

 

Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona amb 5 places de peons forestals per a 6 mesos.

Els interessats s'han d'apuntar a l'Oficina de Treball de Móra d'Ebre del 6 al 10 de març.

 


 
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació:
Treballs forestals de millora i recuperació d’espais d’interès singular, desbrossament, neteja de vorals i cunetes i eliminació de petit arbrat lateral de camins i senders, arranjament de les diferents rutes turístiques que disposen els municipis de la Ribera d’Ebre i reducció del sotabosc per reduir el risc d’incendi.
 
Municipis d'actuació:
La Serra d’Almos, Benissanet, Móra d’Ebre, la Plama d’Ebre, Móra la Nova, la Torre de l’Espanyol, Garcia, Ginestar, Tivissa, Darmós, Miravet, Riba-roja d’Ebre, Vinebre, Flix i Rasquera.
 
Data prevista prova teòrica i català: 22 de març de 2017
Data prevista d'entrevista: 6 d'abril de 2017
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 5
Data prevista d'incorporació: 5 de maig de 2017
 
Dades de la selecció:
Inscripcions: del 6 al 10 de març de 2017
 
Oficina de treball:
Oficina de Treball de la Generalitat de Móra d'Ebre
C/ Doctor Borràs, 16
43740  Móra d'Ebre, Espanya
 
Data selecció: 22 de març de 2017 (prova de català i teòrica)
 
Lloc de la selecció:
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Plaça Sant Roc, 2
43740  Móra d'Ebre, Espanya
 
Requisits: 
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).
 • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.
 • No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.
 • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).
 • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

 

Documentació per portar el dia de la selecció: 

 • Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
 • Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:

 • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
 • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).
 • Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.
Mostra tot el mes

Febrer 2017

L'empresa NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS ubicada al Viver d'Empreses d'Ascó necessita incorporar al seu equip de treball:

Trobareu tots els detalls d'ambdues convocatòries clicant sobre les mateixes.

Termini de presentació de candidatures: 12/03/2017.

 
Candidatures per correu electrònic amb CV adjunt a ivan.sole@nemon2ib.com.

Vídeo Ascó Televisió i la tiradorqa olímpica i asconenca, Sònia Franquet, han estat finalistes del Premi Sirga d'Or 2016, la televisió local dintre de la categoria d'entitats i Sònia Franquet en el de Persones.
 

Els premis Sirga d'Or 2016 en l'apartat de Persones aquesta edició ha estat ex aequo pel periodista de Móra d'Ebre, Joan Launes, i pel doctor en Història i catedràtic per la URV, Josep Sánchez Cervelló. L'acte, que va estar presidit pel conseller de Cultura, Santi Vila, i la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, es va dur a terme al Teatre La Llanterna de Móra d'Ebre.

El guardó que van rebre els tres premiats és la silueta de la Ribera d'Ebre amb un nus mariner, símbol de la corda que estiraven els sirgadors riu amunt. Es tracta d'un reconeixement a la seva labor en favor de la comarca. En la categoria Persona el guardó és un pin, mentre que en el d'entitat és una estatueta sobre una àgata blava que evoca el riu Ebre.

El Premi Sirga d'Or va nèixer l'any 1992 i és de caracter biennal. S'atorga a persones i entitats amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca a la comarca de la Ribera d'Ebre. El procés per escollir les persones i les entitats s'organitza conjuntament entre el Consell Comarcal i el CERE. Un cop triats els finalistes són els socis del CERE, representants de tots els pobles riberencs, els que elegeixen els guanyadors mitjançant una votació.

Convocades les proves per a cobrir una plaça de Tècnic/a de suport al sector agroalimentari. La contractació es durà a terme en el marc del projecte RIBERA D’EBRE VIVA – Treball a les 7 comarques, convocatòria 2016,  condicionat a l’atorgament d’una subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i concretament dins del programa 1: Personal directiu, tècnic i de suport al projecte de dinamització comarcal.

Les bases de la convocatòria les trobareu al següent enllaç: https://goo.gl/uVNUVA

 

Termini: 28 de Febrer de 2017

El Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre durà a terme el curs Objecte xerraire. Inquiry Method, una eina educativa per aplicar en l'aprenentatge adreçat a monitors de ludoteca i lleure, guies turístics, mestres, professors i tots aquells que els interessa o es dediquen a la cultura, el lleure o a l’educació infantil.

El curs tindrà lloc els dies 18 i 25 de febrer. Cal inscripció prèvia.

Preu 25 €. Més informació: 977 70 20 14 o www.museuterresebre.cat

Per inscriure't clica aquí

 

La participació és oberta a tothom. Les fotografies han de ser inèdites i no han d'haver estat guardonades en altres concursos, ni estar presentades en altres premis pendents d'adjudicació. 

La imatge fotogràfica ha d'evidenciar que ha estat realitzada en un lloc d'Ascó. Ha de tenir unes dimensions de 20x30 cm i la seva posició ha de ser horitzontal. S'ha de presentar emmarcada amb un paspartú de 30x40 cm i de color negre.

Les obres s'enviaran o es presentaran a l'Ajuntament d'Ascó, Regidoria de Cultura, c/Hospital, 2, 43701 Ascó. El termini d'admissió conclourà el dia 30 de març de 2017

Per consultar les bases completes clica aquí.

Participants:

 • 1r Grup - Joves de 14 a 17 anys el 31 de desembre de 2017
 • 2n Grup - Joves de 18 a 20 anys el 31 de desembre de 2017

El tema és lliure. Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres. Els treballs han d'estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d'adjudicació. 

El termini d'admissió conlourà el dia 28 de març de 2017.

Consulta les bases complertes clicant aquí.

Convocades les proves per a cobrir una plaça de Tècnic/a d’inserció laboral, amb motiu de la substitució del treballador per tal de poder gaudir de vacances del 2016 i per reducció de la jornada per tenir cura d’un fill de manera compactada, corresponent al Grup A2. La contractació es durà a terme en el marc del projecte RIBERA D’EBRE VIVA – Treball a les 7 comarques, convocatòria 2016, i concretament dins de l’acció “41-01 Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA” del programa 4: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Les bases de la convocatòria les trobareu al següent enllaç: https://goo.gl/oGIxi3

 

Termini: 15 de Febrer de 2017

 

 

Pots veure l'edició completa clicant aquí.

 

SESSIÓ DE RETORN PARTICIPACIÓ CIUTADANA COMPLEX LÚDIC I ESPORTIU

PLE EXTRAORDINARI

DEPARTAMENT VIGILÀNCIA MUNICIPAL

ALCALDESSA I REGIDORES DE SANTA ÀGUEDA

Breus

Contacontes

Sortida a Granvalira

Taller de robòtica

Reunió informativa club ciclista

Personal supermercats SPAR

Formació dual al consell comarcal Terra Alta

Comarca i Terres de l’Ebre

DIPUTACIÓ INCREMENTA AJUTS ALS MUNICIPIS – PAM

CÀNON PER A LA CONCENTRACIÓ DE PARCS EÒLICS

Esports

ELISABETH MONTAÑA SUBCAMPIONA TRIPLE SALT CAMPIONAT CATALUNYA

SONIA FRANQUET 7A AL GRAN PREMI DE MÚNICH

3A DIVISIO FC ASCÓ FITXATGE MARC BLASI

El Col·lectiu de Dones d'Ascó ha celebrat durant el cap de setmanba 4 i 5 de febrer la tradicional festivitat de Santa Àgueda, tot i que el 29 de gener ja van començar els actes amb l'elecció de l'alcaldessa i les regidores d'enguany. 

Els actes de 4 de febrer es van iniciar amb la lectura del pregó que aquest any va anar a càrrec de la periodista i coordinadora de Vídeo Ascó Televisió, Roser Jordà. Acte seguit es va presentar el nou Consistori femení. Aquest 2017 l'alcaldessa elegida ha estat Rosa Maria Ribes i les regidores que l'acompanyen al mandat són Dolors Garcia, Maria Macías i Anna Garcia. Les quatre dones van rebre, a més de la vara que les identifica com alcaldessa i regidores, un obsequi de l'Ajuntament, un altre del Col·lectiu de Dones i un ram de flors.

Posteriorment, es va presentar la Dona Treballadora 2017 que enguany ha estat Olga Vilella Sanz, qui també va rebre un regal de l'Ajuntament, un altre del Col·lectiu de Dones i un ram de flors. Sota la podem veure amb la pregonera i el nou Consistori femení.

 

La nova alcaldessa i regidores van prendre el relleu als càrrecs triats l'any passat i que van recaure en Rosa Maria Rius, com a alcaldessa, i Maria Glòria Santiago, Paulina Serra i Ramona Llobet com a regidores. En la fotografia de sota podem veure l'alcaldessa i regidores entrants i les sortints a la sala d'actes.

 

Després de les presentacions i proclamacions les dones van assistir a una missa en honor a Santa Àgueda i també es va fer la tradicional benedicció dels panets en forma de pit. Més tard es va inaugurar l'exposició "Licoreres" que es troba a la sala polivalent de l'Antic Hospital.

Finalment, el diumenge 5 de febrer i al Casal Municipal es va dur a terme un vermut, el dinar de Santa Àgueda i ball a càrrec del duet Deluxe. Durant el ball el Col·lectiu de Dones va oferir un assortit de pastes i beure.

Convocatòria per a la creació d'una borsa d'auxiliars a la llar per la prestació del servei d'atenció domiciliària del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

El termini per a presentar la instància és el dia 15 de febrer de 2017 de 08 a 15h.

Bases
Instància

Més informació al Consell Comarcal: 977401851.

L’Ajuntament d’Ascó ha tancat el Procés Participatiu que va engegar el mes de novembre passat a partir del qual es va donar la veu al municipi davant la pròxima construcció d’un complex lúdic i esportiu. Durant el que ha durat la consulta els ciutadans han pogut donar la seva opinió i manifestar el que millorarien de l’estudi d’intencions que havia encarregat l’equip de govern.

Des que es va iniciar el procés participatiu fins ara l’equip de govern ha estat estudiant i analitzant totes les aportacions que es van rebre, ja sigui a través de la web de l’Ajuntament i de les sessions de treball que es van fer a l’Ajuntament.

Durant la sessió de retorn, reunió a la qual es va tornar a convocar als ciutadans, es va informar dels canvis que són viables incloure en el projecte definitiu.

Així les aportacions que s’han fet i que es tindran en compte són:

 • La transformació de la zona d’spa en una piscina climatitzada apta per fer-hi natació, cursos i altres activitats aquàtiques.
 • S’encarregarà un estudi de viabilitat i de la demanda potencial per tal que ajudi a dimensionar adequadament totes les instal·lacions que finalment aculli el complex.
 • Es mantindrà el mur de pedra que envolta el complex, a excepció del de baix, ja que aquest no faria possible l’ampliació de la vorera.
 • Es reubicarà el bar-cafeteria perquè aquest sigui accessible des de l’exterior i per a totes les instal·lacions del complex.
 • Es construirà només una pista de pàdel.
 • S’habilitarà un espai lúdic per a infants.
 • Es farà molta incidència en que sigui un complex eficient i sostenible energèticament.

A partir d’ara, l’Ajuntament d’Ascó encarregarà un estudi de viabilitat i de demanda potencial del complex, un nou estudi que tingui en compte les aportacions que hem esmentat i anirà informant dels avenços del projecte.

Per llegir el document complert de la sessió de retorn cliqueu a la foto de sota:

Mostra tot el mes

Gener 2017

Podeu veure la versió completa de l'informatiu clicant aquí...

 

 

ENTREGA XECS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

AJUNTAMENT D’ASCÓ GUANYA EL RECONEIXEMENT D’ADMINISTRACIÓ OBERTA

INAUGURACIÓ CIRCUIT DE CAVALLS I VALORACIÓ SANT ANTONI

ENTREVISTA PRÈVIA FESTA SANTA ÀGATA

ENTREVISTA PRÈVIA CARNAVAL

Breus

Sessió retorn procés participatiu complex exportiu

Teatre fragment obra Artur Bladé i desumvila

Curs soldadura ODL

Curs fitosanitaris cooperativa

Taller de robòtica al local dels joves

Concurs treballs de recerca del cere

Cursos consell comarcal de la Ribera d’Ebre

Àmbit Comarcal

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CONTRA MOSCA I MOSQUIT

COMPROMÍS ACUAMED TREBALLS DESCONTAMINACIÓ FLIX

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DESCONTAMINACIÓ FLIX

Després de la cloenda del Congrés de Govern Digital que es va dur a terme els dies 25 i 26 dfe gener, es va dur a terme l'acte de lliurament dels Reconeixements d'Administració Oberta, als ajuntaments i consells comarcals que han destacat enla implantació de l'administració digital dins els seus organismes.

L'Ajuntament d'Ascó ha estat distingit dintre dels Top Ten de la seva categoria (entre els 1.001 i 5.000 habitants). Aquests reconeixements s'atorguen en base els indicadors objectius que recull el Consorci AOC analitzant les webs dels ens locals i l'ús dels serveis del Consorci AOC i que es publiquen en l'informe d'e-Administració a Catalunya. Al web del Consorci es pot consultar la metodologia i els indicadors específics: 

https://web.aoc.cat/dades-obertes/informes-d-eadministracio-a-catalunya/

A continuació podreu veure algunes fotos de l'acte de lliurament.

 

 

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb l’objectiu de continuar treballant per la professionalització dels empresaris i treballadors a la Ribera d’Ebre, fa una aposta per facilitar eines als empresaris que permetin millorar les seves competències tècniques que els permeti créixer personal i empresarialment.

En aquest sentit un any més, mitjançant l’acord de col.laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya  (FCAC), tenim la possibilitat de realitzar a la comarca cursos gratuïts per treballadors en actiu de qualsevol tipus d’empresa, si hi ha un mínim de 12 participants amb compromís d’assistència del 75%.

En aquest sentit, us fem arribar l’oferta de cursos que ens proposen des de la FCAC, amb l’objectiu recollir el vostre interès i poder valorar si complim amb el mínim requerit en alguna de les temàtiques :

Anàlisis de balanços (50h)

Comptabilitat informatitzada (40h)

Comptabilitat avançada (60h)

Anàlisi i control de costos (25h)

Gestió de Tresoreria (40h)

Clica aquí per consultar les propostes de programa

 

T’interessa? No esperis més fes la preinscripció aquí!

Termini: 5 de febrer de 2017

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Ascó ha lliurat aquest migdia el xec fi de carrera a deu joves del municipi per un import de 3.000 euros cada un. Aquest xec es dóna a tots els estudiants universitaris que han acabat la seva formació universitària.

Es tracta d’unes subvencions que es concedeixen des de l’any 2009 amb l’objectiu de reconèixer l’esforç que han fet els estudiants durant el temps que han durat els estudis i que se sumen als que es donen per cada crèdit aprovat durant tota la carrera.

El xec fi de carrera també té la finalitat d’ajudar-los a ells i a les seves famílies a cobrir la despesa que suposa ampliar els coneixements que han adquirit, ja sigui realitzant algun màster, postgrau o estades a altres universitats.

Però aquestes no són les úniques subvencions que atorga l’Ajuntament d’Ascó en concepte d’ajuts individuals per als estudis. També concedeix ajuts als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, estudis de grau, de postgrau o equivalents, ensenyaments d’idiomes i als cursos d’accés als cicles formatius. Així mateix, es poden sol·licitar ajuts pel transport i per l’adquisició de llibres.

En total, durant el 2016, l’Ajuntament d’Ascó va atorgar una mica més de 137.000 euros de subvencions pels conceptes esmentats.

Nova subvenció

Enguany, l’Ajuntament d’Ascó, creant una ordenança de subvencions, n’ha afegit una de nova. Es tracta d’un ajut per tots aquells estudiants que a més d’acabar la carrera dintre del pla d’estudis establert ho faci amb un excel·lent o un cum laude. D’aquesta manera es vol premiar l’esforç i la dedicació que suposa treure les màximes puntuacions.

L’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II va a procedir a seleccionar personal, extern a ANAV, per al següent lloc de treball:

OPERADORS/ES DE SALA DE CONTROL (REACTOR/TURBINA)


Les persones que vulguin participar al procés han de reunir els següents
Requisits:

 • Titulació mínima en Enginyeria Tècnica o Grau en Enginyeria Industrial, Naval, Química, Telecomunicacions o Mines, amb un bon expedient acadèmic.
 • Es valorarà positivament aportar experiència professional, d’entre 1 i 3 anys, preferentment en àrees tècniques.
 • Nivell mig d’anglès.
 • Coneixements d’informàtica.
 • Disponibilitat per a treballar en torns rotatius (Matí-Tarda-Nit).

Funcions:

 • Operar Reactor i/o Turbina.

 

Els interessats han de fer arribar el seu currículum abans del 15 de febrer a energia@psicotec.es.

Nova convocatòria formativa de la titulació oficial de la Generalitat ACTIC a la Ribera d'Ebre - mes de gener.

La titulació ACTIC correspon a la denominació d’acreditació oficial de competències en tecnologies de la informació i la comunicació que la Generalitat de Catalunya trau de forma oficial durant tot l’any.

Des del Telecentre del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, seu oficial d’aquesta titulació, s’han creat dos cursos de formació de preparació de la prova tan del nivell bàsic com mitjà perquè la gent de la comarca no hagi de desplaçar-se fora a fer-lo.

La formació del mes de gener s’iniciarà el dilluns dia 30 de gener i finalitzarà el dilluns 6 de març, tan pel nivell bàsic com pel nivell mitjà. El preu dels curs de preparació del nivell bàsic és de 64 € i del nivell mitjà de 68 €.

Més informació sobre horaris, tipologia de les classes, nivells, etc. contacteu presencialment a la seu al Carrer Sant Valentí, 31 de Móra d’Ebre, per correu electrònic telecentre@riberaebre.org o bé per telèfon 977 401 851 (marcar l’opció 2).

Mostra tot el mes

Desembre 2016

Com cada any la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra porta a terme el dispositiu Grèvol. Aquest dispositiu està pensat per posar en marxa les accions policials concretes dirigides a prevenir la delinqüència i a garantir la seguretat ciutadana en els eixos i superfícies comercials i empresarials així com en l'oci nocturn, la mobilitat (tant per les carreteres com per la xarxa de transports públics i privats), i els espais de pública concurrència en els quals es desenvolupin activitats amb motiu de les celebracions en dies assenyalats.

Amb aquesta campanya, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra vol assolir els següents objectius:

 • Prevenir i/o reduir els fets delictius que es produeixin en els àmbits considerats estratègics atenent les condicions específiques que es donen en aquest període.
 • Garantir la seguretat en la mobilitat en la xarxa viària, en la xarxa del transport públic i en els grans eixos de connexió.
 • Garantir el normal desenvolupament de les activitats i esdeveniments específics d’aquest període.
 • Augmentar la percepció de seguretat en els diferents àmbits d’actuació.
 • Fomentar la implicació i la coordinació en matèria de seguretat amb les empreses, associacions i organismes involucrats en els objectius del programa.

La col·laboració i cooperació de tots ha de permetre que la campanya es desenvolupi amb tota normalitat i gaudiment de la ciutadania.

 Més informació i consells de seguretat:

Consells de Seguretat

Consells de Seguretat

Cartell preventiu

Cartell preventiu

 

FORMACIÓ

 

SOLDADURA AMB ELÈCTRODES REVESTITS I TIG
Certificat de Professionalitat de Nivell II
Duració: 720h
640h teòriques, 40h formació complementària i 40h pràctiques

 

El Servei Català d’Ocupació (SOC), a través de la Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP), ofereix dos cursos de formació en Soldadura amb Elèctrodes Revestits i TIG dirigits a persones aturades i que es duran a terme al centre de formació Josep Mur I d’Ascó.

Aquests cursos formatius tenen una durada de 720h, de les quals 40h seran pràctiques.

Per a realitzar la inscripció a aquests cursos és necessari:

 • Estar donat d’alta al SOC com a demandant d’ocupació.
 • Disposar del títol d’EGB i/o ESO. De no tenir-lo es realitzarà prova de nivell.

Cal fer entrega de la següent documentació:

 • CV actualitzat.
 • Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Certificat d’EGB i/o ESO.
 • DNI.

Inscripcions a l’Oficina de
Desenvolupament Local d’Ascó de 10h a 14h.

ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES PER AL TORN DE TARDA: DE 16 A 22 HORES

El neetworking és l'art de construir i mantenir relacions personals a llarg termini que impliquin sempre un benefici conjunt per les dues parts. És, doncs, una eina realment potent per aconseguir els nostres objectius, tant personals com professionals. Per al vostre projecte emprenedor, és molt important, sobretot al principi, la visibilitat local. És dir, que elmercat proper, la massa críticaa del microentorn conegui el projecte i es rebi feedback, abans de passar a una segona fase.

És per això que us prooposem un espai de trobada on els emprenedors i els empresaris podreu establir sinèrgies i tindreu l'oportunitat de mostrar els vostres productes i/o serveis.

Adreçat a persones emprenedores, empresaris/àries i inversors/ores.

Ubicació i dates:

Restaurant Vermut ROFES

C/ Sant Vicenç, 21-23, 43201 Reus

Dies: 20 de desembre de 2016

Horari: 18:00-22:00 hores

 

Mostra tot el mes

Novembre 2016

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre realitza la Càpsula formativa “Emprèn amb el coworking”.

Aquesta formació, de 4h de durada, es desenvoluparà els dies 21 i 22 de desembre, de 15h a 17h al Telecentre de Móra d’Ebre.  

Per a inscriure'us:

Per a més informació, podeu trucar al tel. 977 40 18 51 (Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre).

 

BRM Previform S.L. anuncia un nou curs.

Es tracta d'un Curs de Turisme amb Certificat de Professionalitat que s'impartirà al seu centre BRM de Móra d'Ebre (Comarques Catalanes 74).

Aquest curs va dirigit tant a persones ocupades com aturades.

 

Més informació i inscripcions:

 • Centre BRM de Móra d'Ebre, Av. Comarques Catalanes 74
 • Telèfons: 977 40 22 91 - 977 40 34 14
 • Correu: japeig@grupbrm.com

Cartell del curs

La Diputació de Tarragona ha convocat diversos processos selectius, mitjançant concurs oposició.

 • Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació - Projectes Europeus i Regió del Coneixement - Unitat de Projectes i Gestió Econòmica, torn lliure

 • Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana, adscrit a l'Àrea de Servei Interns - Contractació, Aprovisionament i Expropiacions, torn lliure

Tots els detalls, a més de les bases, els trobareu a http://www.dipta.cat/funcionaris.

Us informem que en el marc del Programa Treball i Formació TRF 2016. LÍNIA A _ PANP i LÍNIA B_PRMI (Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre), el Consell Comarcal té previst presentar properament 3 ofertes de treball a l’OTG de Móra d’Ebre, un cop tinguem la resolució per part del SOC:

Línia A_PANP: Persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.

Oferta 1: 5 peons/es forestals/jardineria: condicionament i neteja d’espais naturals (neteja d’espais degradats, desbrossat...)

S'ofereixen 5 contractes de 6 mesos a temps complet que aniran adreçats prioritàriament a les persones aturades d’entre 45 i 54 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. Si no hi ha persones més grans de 45 anys podran participar-hi persones menors d’aquesta edat que igualment hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

 Oferta 2: 1 peó/peona manteniment urbà, obra pública (pintura, obra, neteja...)

S'ofereix 1 contracte de 12 mesos a temps complet que anirà adreçat prioritàriament a les persones en situació d’atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.

Línia B_PRMI: Persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI).

Oferta 3: 5 peons/es manteniment urbà, obra pública (pintura, obra, neteja...)

S'ofereix 1 contracte de 12 mesos a temps complet prioritzant les persones en situació d’atur més grans de 55 anys beneficiàries de la renda mínima d’inserció i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.

S'ofereixen 4 contractes d'una durada de 6 mesos a temps complet que s’adreçaran a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció menors de 55 anys.

A més, tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció que reuneixin alguna d’aquestes característiques:

 • Dones amb càrregues familiars.
 • Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l’RMI.
Ajuts Leader 25/11/2016

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de gener de 2017. 

Per a més informació del text de l’ordre amb les bases reguladores dels ajuts i la resolució de convocatòria: 

Contacte:

Oficina de la Ribera d’Ebre: Plaça Sant Roc, 2 - Móra d’Ebre Tel. 977 402 792 / 977 401 851

Oficina de la Terra Alta: Av. Catalunya, 31 – Gandesa Tel. 977 421 926

 

L'Ajuntament d'Ascó va fer dijous 24 de novembre una donació de 1.075 euros a l'Associació Jeroni de Moragas en concepte de la recaptació de la venda de les samarretes de la Festa Major d'Estiu d'enguany. Aquesta va ser una iniciativa de la Comissió de Festes i el mateix ajuntament que ja es va fer l'any passat. El preu de les samarretes era de 5 €.

 

L'Ajuntament de Xerta realitzarà un curs sobre Promoció Turística Local i Informació al Visitant. El curs consta de 690h, de les quals 120 són pràctiques a empresa i la resta, 570 hores, són teòriques.

Data d'inici: 19 de desembre de 2016
Data final: 21 de juliol de 2017

Horari: de Dilluns a Divendres de 09h a 14h


Aquest curs és un Certificat de Professionalitat de Nivell 3.


Destinataris: Aturats/des i inscrits/es com a demandants d'ocupació.

Requisits d'accés: Batxillerat / Cicle Formatiu Grau Superior / Proves d'Accés Cicle Superior / Porva Accés Universitat o Realitzar proves de competències

Informació i pre-inscripcions:
      Pili Pons // Marta Serrano
mpons@idflo.com // mserrano@idfo.com
IDFO TERRES DE L'EBRE. C/ Ciutadella 13. 1er.
Tel. 977510868

Es cerca conductor/a. Les seva funció serà la conducció de vehicles sense passatgers en trajectes d'aproximadament 20km. per a gestió de serveis d'ITV.

Lloc de treball: Riba-roja d'Ebre

Requisits:

 • Carnet de conduir d'un mínim de 5 anys d'antiguitat.
 • Disposar d'un mínim de 12 punts de carnet.
 • Residir a Riba-roja d'Ebre o voltants.
 • Aportar referències professionals demostrables relacionades amb el lloc a ocupar.
 • Disponibilitat d'incorporació immediata.
 • Vehicle propi

Tipus de contracte temporal i jornada parcial.

Salari: 9€ bruts/hora

Podeu presentar les vostres candidatures enviant el vostre currículum a rnoguera@alares.es, adreçant-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local d'Ascó o a través de la Plataforma Online.

L'empresa NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS ubicada al Viver d'Empreses d'Ascó necessita incorporar al seu equip de treball un/a Administratiu/va Comptable i Assistent d'Operacions.

Dependrà de la CEO de la companyia i les seves responsabilitats seran:

 • Emissió i control de la Facturació cap als clients
 • Comptabilitat de les operacions i gestió dels impostos corresponents
 • Gestió dels contractes i renovacions amb els clients
 • Gestió de les despeses i control de pagaments a proveïdors
 • Conciliació Bancària i Gestió del cobrament
 • Control de la morositat i gestió de la tresoreria
 • Reporting a la direcció
 • Diverses tasques relacionades amb l'administració general.

Trobareu tots els detalls de l'oferta fent clic aquí.

 

Límit presentació candidatures: 27/11/2016

Podeu presentar les vostres candidatures enviant el vostre currículum a ivan.sole@nemon2ib.com, adreçant-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local d'Ascó o a través de la Plataforma Online.

El procés participatiu que ha de definir el Complex Ascó, el futur centre lúdic i esportiu del poble, ha donat un pas més aquesta setmana amb l'organització de dues sessions de treball. La primera es va efectuar dimecres 16 de novembre amb les entitats del poble. Els assistents, distribuïts en grups, van donar la seva opinió vers el futur Complex. Així, van poder dir quins avantatges i desavantatges creuen que tindrà aquest projecte. També van poder proposar com el millorarien.

Aquest mateix procediment es va utilitzar dijous 17 de novembre. Aquest cop amb tots els participants del teixit econòmic del poble. Com ja hem mencionat, els assistents van dir els pros i els contres que veuen en l'avantprojecte que ha presentat l'equip de govern i, també, van tenir l'oportunitat de dir com el millorarien.

Totes les dades que es van obtenir durant les dues sessions de treball, així com les de la participació a través d'aquesta pàgina web, ara les estudiarà el gabinet CERES, especialitzat en aquests tipus d'actuacions, i quan tinguin el resultat en faran un informe on es reflectiran totes les opinions dels asconencs i asconenques que han participat en aquest procès.

Aquest estudi-avantprojecte presentat per l'equip de govern contempla, inicialment, un aparcament per a uns 70 vehicles, un hotel amb 30 habitacions, un auditori amb un aforament d'unes 160 localitats, un restaurant amb una cabuda per a 200 persones, 2 pistes de pàdel, un gimnàs, una sala multiusos i un spa.

L'Ajuntament d'Ascó ha convocat el XXIX Premi Literari Vila d'Ascó 2017 en la modalitat narrativa que està dotat en 3.600 euros

El tema és lliure i es poden presentar obres escrites en llengua catalana. Els treballs han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni han d'estar compromesos en tràmits de publicació amb cap editorial o presentats en altres premis pendents d'adjudicació. 

El termini d'admissió dels treballs es tancarà el dia 10 de gener de 2017 i la publicació del llibre anirà a càrrec de 9 Grup Editorial (Cossetània Edicions/Angle Editorial).

 Clica aquí per veure les bases completes

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó ha convocat el XII Premi de Poesia Joan Perucho "Vila d'Ascó" 2017 dotat amb un objecte artísitc d'Antoni Tàpies i 2.500 euros.

Es poden presentar a aquest premi obres de poesia escrites en llengua catalana. Els treballs han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni han d'estar compromesos en tràmits de publicació amb cap editorial o presentats en altres premis pendents d'adjudicació. 

El tema i la forma són lliures i el termini d'admissió de les obres finalitzarà el 12 de gener de 2017.

Cliqueu aquí per veure les bases completes. 

 

segueix aquest link per veure l'edició d'Ascó Notícies del 6 de novembre

PLE EXTRAORDINARI

REUNIÓ PARTICIPATIVA PRESENTACIÓ COMPLEX LÚDIC ESPORTIU

VISITA CEMENTIRI TOTS SANTS

FESTA DE LA CASTANYADA A L’ESCOLA -únicament es pot veure en l'emissió per cable-

LABERINT DEL TERROR I GINTONIC -únicament es pot veure en l'emissió per cable-

COMENÇA #HASHTA, un nou programa a Vídeo Ascó TV

Breus: donació de sang

Breus: Lo Llaüt organitza un tast de cervesa

Breus: Jornada IRMU

Breus: XVIII Premi Artur Bladé i Desumvila

Breus: Cursos de Català a la Ribera d’Ebre

Breus: Premi Ribera Art 2016

3A CURSA DE LA CASTANYADA

PETANCA

L'Ajuntament d'Ascó ha engegat un Procés Participatiu per copsar l'opinió dels veïns i les veïnes d'Ascó respecte el futur Complex Ascó, el nou equipament lúdic i esportiu que ha de posar en valor tot el potencial del poble i de la resta d'equipaments. 

El punt de partida del Procés Participatiu va ser el dimecres 2 de novembre quan es va fer la primera sessió i on es va presentar un estudi-avantporjecte fet a partir d'una previsió de les mancances que té Ascó en aquest aspecte.

 

L'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, va ressaltar durant la seva intervenció que el Complex Ascó haurà de ser sostenible i autosuficient. També va assegurar que s'ha pensat en un equipament que doni més qualitat de vida als ciutadans i que ajudi a la dinamització econòmica d'Ascó.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Salvador Florido, va posar èmfasi en què el nou complex lúdic i esportiu ha de posar en valor tots els equipaments que ja té Ascó. Sobre l'hotel, el regidor va justificar la seva necessitat donat que al municipi no hi ha cap plaça hotelera i quan es fa algun esdeveniment que porta visitants de fora, aquests han d'anar a altres llocs de la zona a pernoctar.

Aquest estudi-avantprojecte contempla un aparcament per a uns 70 vehicles, un hotel amb 30 habitacions, un auditori amb un aforament d'unes 160 localitats, un restaurant amb una cabuda per a 200 persones, 2 pistes de pàdel, un gimnàs, una sala multiusos i un spa.

 

Un cop es va acabar la presentació els assistents a l'acte ja van poder començar el procés participatiu indicant els pros i els contres del que se'ls havia presentat. A partir d'avui dia 3 i fins l'11 de novembre els ciutadans podran donar la seva opinió a través del formulari, que es pot completar a continuació, prement sobre la imatge de sota.

 

 

 

Durant aquets dies també es faran dues sessions de treball més, una amb les entitats i una altra amb el sector econòmic del poble.

 

Dimecres 2 de novembre a les 19:00 hores a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Ascó es presentarà públicament l'avantprojecte del Complex Ascó, el complex lúdic i esportiu que s'ha de construir al municipi. Aquesta trobada amb els ciutadans es realitzarà per donar-lo a conèixer a la ciutadania abans que es tanqui el projecte definititu. És per això que l'equip de govern demana la màxima assistència de representants d'entitats i població en general, donada la importància d'aquest futur equipament municipal.

És per aquest motiu que s'ha decidit dur a terme un procès participatiu a través del qual els que es pretén és copsar l'opinió dels veïns i de les veïnes sobre el projecte que s'ha encarregat i també recollir les propostes sobre els possibles usos que pugui tenir el Complex Ascó i, d'aquesta manera, que es determini entre tots la seva utilitat.

Els objectius del procés participatiu serien:

 • Determinar quina és la valoració que es fa de la inversió
 • Recollilr propostes d'usos dels diferents equipaments que formarien part del complex
 • Implicar la ciutadania enla definició del projecte final.

El procés participatiu començarà el dijous 2 de novembre amb una primera sessió informativa on des donarà a conèixer l'avantprojecte. Més endavant es realitzaran sessions de debat amb les entitats i el sector econòmic del poble. Un cop recollides les opinions es farà una tercera sessió en què es donarà a conèixer el projecte definitiu.

 

               

 

Des del Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre s'ofereix per a aquest curs escolar, 2016-2017, diversos cursos de llengua catalana per a adults, que es duran a terme en modalitats presencial i a distància.

Els cursos començaran la segona setmana de novembre.

 

CURS DE CATALÀ DE GRAU SUPERIOR (antic NIVELL D) (C2 segons el MECRL*)

 • Nivell: grau superior (antic nivell D) (obtenció del certificat de C2 segons el MECRL*)
 • Modalitat: presencial
 • Durada: 90 hores
 • Avaluació: assistència i treball fet durant el curs (20 punts) i prova final (80 punts)
 • Requisits per poder matricular-se al curs: tenir coneixements de llengua catalana de nivell C (acreditats amb un certificat oficial o una prova de nivell)
 • Horari de les classes previst: el dilluns i el dimecres, de les 19 h a les 21 h
 • Calendari previst: del 21 de novembre al 31 de maig
 • Població: Móra d'Ebre (Escola d’Adults, carrer de Sant Valentí, 31)
 • Material del curs: Nivell superior C2 (Edicions Castellnou) (llibre de text de l'alumnat, de color blau) i material que s'obtindrà per mitjà de correu electrònic i de fotocòpies donades a classe

 

CURS DE CATALÀ DE GRAU DE SUFICIÈNCIA (antic NIVELL C) (C1 segons el MECRL*)

 • Nivells: parts 1, 2 i 3 (antic nivell C) (obtenció del certificat de C1 segons el MECRL*)
 • Modalitat: presencial
 • Durada: 45 hores cada nivell
 • Avaluació: assistència i treball fet durant el curs (20 punts) i prova final (80 punts)
 • Requisits per poder matricular-se al curs: tenir coneixements de llengua catalana de nivell anterior (acreditats amb un certificat oficial o una prova de nivell)
 • Horari de les classes previst: el dimarts i el dijous, de les 18.30/19 h a les 21 h
 • Calendari previst: de novembre a gener (part 1), de febrer a abril (part 2) i d'abril a juny (part 3)
 • Població: Móra d'Ebre (Escola d’Adults, carrer de Sant Valentí, 31)
 • Material del curs: Català suficiència (Editorial Teide) (llibre de text de l'alumnat, de color groc) i material que s'obtindrà per mitjà de correu electrònic i de fotocòpies donades a classe

                                                                                                                                                      

[*MECRL = Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües]

 

 

Informació i Inscripcions
Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre
Consell Comarcal del a Ribera d'Ebre
Pl. de Sant Roc, 2, 1r, 43740 Móra d'Ebre
977 40 18 51 (extensió 4) /maymat@cpnl.cat

Mostra tot el mes

Octubre 2016

El Comitè d'Informació de la central nuclear Ascó I i II va celebrar dijous 27 d'octubre la 18a reunió que es va dur a terme a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Ascó. A la reunió hi van assistir una trentena de persones entre les quals hi havia representants del ministeri d'Indústria, de Protecció Civil, del Consell de Seguretat Nuclear, alcaldes de la zona i representants d'entitats locals.

El director de la central, Manel Campoy, va fer un resum del més significatiu que ha succeït des de la darrera reunió. Per la seva banda, la cap de Projecte de la CN Ascó del Consell de Seguretat Nuclear, Carmen Muñoz, va fer una valoració del funcionament de la central en l'últim any.

El director de la central durant la seva intervenció va presentar l'actualització dels sistemes de seguretat que es van acordar després de l'accident de Fukushima, entre els quals va destacar el CAGE, el Centre Alternatiu de Gestió d'Emergències. Aquest centre s'ha incorporat com una mesura de seguretat més en cas d'una emergència.

El responsable de la central també va informar de la contractació de personal addicional a la central durant les aturades programades de la instal·lació nuclear i que, segons va dir, arriba a 1.000 persones més per cada recàrrega, de les quals el 50% són treballadors de la zona.

Sobre aquest punt, l'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, va manifestar que aquest 50% de treballadors de la zona és insuficient i que hauria de ser més elevat. L'Alcalde, així mateix, es va mostrar reivindicatiu pel que fa als residus nuclears que estan ubicats al territori, dels quals va dir que són una opció per aconseguir recursos i diversificar l'economia de la zona.

En l'actualitat Ascó rep uns 600.000 euros a través dels Fons Enresa pels residus emmagatzemats a les piscines de les dues centrals. 

L'asconenca Olga Rodríguez Borrell va ser proclamada diumenge 23 d'octubre Pubilla de les comarques tarragonines i quarta Dama d'honor de la Pubilla de Catalunya. L'acte d'elecció de la Pubilla i l'Hereu de Catalunya enguany es va efecturar a la localitat de Puig-Reig, a la comarca del Berguedà

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya organitza, amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, un Curs de Gestió Comercial amb una duració de 20h dirigit a treballadors/es i empresaris/es.

Aquest curs, gratuït i amb places limitades, es realitzarà els dies 7, 14, 21 i 28 de Novembre i el 5 de Desembre en horari de 15h a 19h al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

Inscripcions fins el 20 d'Octubre.

Programa del Curs.

Instruccions d'inscripció.

Cartell

Ahir es van presentar les conclusions de les II Jornades Empresa i Territori que es van dur a terme el passat 12 de maig al Centre de Formació Josep Mur II d'Ascó i que van organitzar la CEPTA, la URV, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ascó, entre altres institucions i orgnismes. L'acte de presentació es va efectuar al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre.

Els empresaris de la Ribera d'Ebre, segons aquestes conclusions, posen de relleu la necessitat d'articular estratègies que serveixin per configurar un teixit empresarial propi, potent i impulsat des del territori. Durant la presentació també es va esmentar que una de les assignatures pendents de la comarca és la de connectar amb una imatge de marca i posicoinar-ne els punts forts.

Les actuacions que van proposar els empresaris riberencs són:

 1. Gestionar la mobilitat: construir la carretera Riba-roja d’Ebre-La Granja d’Escarp, amb connexió Ribera Ebre-AP-2 a Fraga, millora de la línia i el servei ferroviaris, mantenir la condició de corredor ferroviari, consolidar l’oferta de transport públic per carretera, afavorir mecanismes d’accés públic a la central nuclear. 
 2. Modernitzar les xarxes de serveis: millorar la cobertura de telefonia mòbil, cobertura TIC, banda ampla i superar les mancances en subministrament hídric i elèctric, amb un control per a empreses i particulars.
 3. Impulsar lactivitat agrària i agroalimentària: difondre les possibilitats del sector com una opció professional entre el collectiu jove, difondre l’oferta de finques inactives, modernitzar les infraestructures agràries, afavorir dinàmiques de coordinació i integració, promoure els productes de qualitat (fruita dolça) com un motor sectorial per consolidar-los a mercats exteriors, modernitzar els conreus de secà, consolidar l’aposta per l’enologia, afavorir iniciatives en àmbits emergents com l’alimentació funcional i aglutinar l’oferta en la denominació transversal Ribera d’Ebre.
 4. Modernitzar el teixit empresarial: gestionar un preu adient per l’energia, impulsar fòrums sectorials, afavorir la sinergia entre empreses de la comarca, el vincle R+D+I / Empreses, l’energia verda, el teletreball, el big data i el branding. Desenvolupar tecnologia i indústria mediambiental i turística lligades a la qualitat del riu.
 5. Captar inversions empresarials: Impulsar polítiques de captació d’empreses, finalitzar la descontaminació del complex química de Flix, impulsar una política de sòl empresarial estratègic d’altes prestacions, millorar la gestió de zones industrials, promocionar conjuntament els espais empresarials.
 6. Impulsar la formació i el personal qualificat: activar ofertes de formació a moda de les empreses, adequar l’oferta dels centres a les necessitats empresarials, impulsar pràctiques en empreses, formació dual, la figura de l’aprenent, aprenentatge d’idiomes, la difusió de l’oferta formativa i la professionalització del sector comercial.
 7. Consolidar les polítiques demprenedoria: afavorir l’esperit emprenedor, captar proveïdors financers, difondre bones pràctiques d’autoocupació, posar en contacte centres d’empresa amb coworkings, captar emprenedors interessats en la vida rural.
 8. Impulsar el potencial turístic: sensibilitzar a la mateixa comarca del seu potencial, consolidar projectes que aglutinin l’oferta de la comarca, impuls de la navegació, creació de producte amb visió supralocal, millorar presència exterior, coordinar visites guiades, racionalitzar la navegació. 
 9. Adaptar infraestructures de gestió per a la projecció exterior: treballar com a lobby per a promocionar la comarca, impulsar estratègies que integrin projectes actuals i futurs, afavorir projectes amb potencial mobilitzador, optimitzar els suports a la central nuclear, promocionar el sòl empresarial, integrar tots els municipis a la Reserva de la Biosfera, difondre els projectes propis i bones pràctiques.

 

Al Centre d'Empreses "La Ribera" de Flix es realitzarà un Curs de Seguretat Alimentària amb una duració de 10h.

Tota la informació la trobareu al cartell que acompanya aquesta notícia.

manipulacioalimentsflix

L'empresa TECNATOM cerca cobrir una vacant estable de Tècnic/a en Mecànica o Manteniment Industrial.

Les seves funcions seran:

 • Realitzar proves d'operatibilitat de sistemes de ventilació i filtrat d'aire, utilitzant diferents tècniques i instrumentació de mesura específica.

Requisits indispensables i desitjats:

 • CFGM o CFGS en especialitats relacionades amb Producció per mecanitzat i Manteniment d'equips industrials.
 • Disponibilitat per a residir a la zona de la Ribera d'Ebre
 • Disponibilitat per a desplaçaments
 • Bon nivell en l'ús de les eines ofimàtiques
 • Experiència prèvia en treballs de manteniment de plantes industrials
 • Coneixements sobre instrumentació de mesura
 • Coneixements d'anglès.

S'ofereix:

 • Incorporació a vacant estable a la seva filial Ibercal, realitzant les funcions descrites a la Central Nuclear d'Ascó.
 • Pla de formació a càrrec de l'empresa.

Trobareu tots els detalls de l'oferta fent clic aquí.

 

Podeu presentar les vostres candidatures enviant el vostre currículum al Departament de Gestió de Recursos Humans de Tecnatom, a ggil@tecnatom.es.

Els pilots participants del Rally Catalunya-Costa Daurada han fet una aturada aquest matí a Ascó per reagrupar-se i fer el canvi de pneumàtics al polígon asconenc. Els cotxes han arribat de la Terra Alta cap a les 12:00 i han començat a sortir en destinació Casseres a partir de les 13:15.

Sota podreu veure les imatges de la jornada.

 

 

El col·lectiu de Dones d'Ascó va tornar a organitzar la Trobada de Puntaires d'Ascó aquest diumenge 9 d'octubre. Una trobada que enguany arribava a la XVII edició. Més de 250 dones van mostrar com es fan les puntes de coixí al Casal Municipal. Durant tot el matí les puntaires van treballar les seves obres artesanals, mentre que fora els assistents van poder veure i comprar tota mena d'utensilis i productes relacionats amb esl boixets i les puntes de coixí.

Les puntaries van arribar de diversos punts de Catalunya i de l'Aragó. 

 

 

L'Escola Sant Miquel va acollir el passat dissabte 8 d'octubre la VIII Jornada d'Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés que enguany va tractar el tema "El pessebrisme, cultura popular a redós de les llars".

La jornada va començar amb la inauguració de l'exposició "Pessebres: figures, diorames, materials i elements per a la seva construcció" realitzada per Ignasi Biarnés Biarnés, qui també va ser l'encarregat de presentar-la. Seguidament, es va dur a terme la inauguració que va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Montserat Lerma, el president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Joan Josep Duran,  i del  president de l'Associació Cultural Lo Llaüt d'Ascó, Biel Pubill.

Posteriorment el pessebrista asconentc, Ignasi Biarnés Biarnés va presentar la ponència "Records i vivències del pessebre a Ascó". Va seguir aquesta intervenció la del president de l'Associació Pessebrista de Tarragona, Josep M. Borrut amb la ponència "Pessebres: figuraires i escultors". La tercera ponència va anar a càrrec de l'estudiós del món pessebrista i membre del col·lectiu el Bou i la Mula, Albert Dresaire i que va tractar el tema "El pessebre: la història cap per avall".

L'acte es va cloure amb un concert de la Banda de Música de l'Escola Municipal de Música d'Ascó.

 

 

L'empresa NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS ubicada al Viver d'Empreses d'Ascó necessita incorporar al seu equip de treball un Full-Stack Developer.

S’incorporarà a l’equip de desenvolupadors de NEMON i les seves responsabilitats seran:

 • Desenvolupament en equip de les aplicacions soft que NEMON comercialitza.
 • Anàlisis de requeriments de les funcionalitats encomanades.
 • Testing dels desenvolupaments.
 • Participació activa en la construcció dels productes desenvolupats.

Trobareu tots els detalls de l'oferta fent clic aquí.

 

Límit presentació candidatures: 16/10/2016

Podeu presentar les vostres candidatures enviant el vostre currículum a ivan.sole@nemon2ib.com, adreçant-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local d'Ascó o a través de la Plataforma Online.

Ascó celebra la Festa de la Gent Gran

La regidoria de Benestar i Família va organitzar un any més la Festa de la Gent Gran d'Ascó el diumenge 2 d'octubre. 

La jornada va començar amb una cercavila musical, va seguir amb una missa de commemoració de la canonització de Sant Pere Màrtir Sans i Jordà en el transcurs de la qual va cantar l'Orfeó d'Ascó. A continuació es va celebrar el dinar en homenatge a la gent gran al Casal Municipal. La jornada va acabar amb una sessió de ball per a tota la població amb el grup Orgue de Gats.

Al dinar hi van participar un total de 309 persone, entre avis, persones que els acompanyaven i autoritats. També es vanportar 40 dinars a domicili per a persones que no van poder estar personalment al dinar.

 

 

Mostra tot el mes

Setembre 2016

Aquest 30 de setembre es commemora el Dia Internacional del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), una problemàtica que afecta molts nens i adolescents, sovint molt desconeguda per a la ciutadania.

Per a més informació clica aquí.

Es cerca Oficial de 1ª Elèctric amb coneixements de conexionat a centrals nuclears i interpretació d'esquemes elèctrics.

Podeu presentar-vos a l'oferta de feina des de la nostra Plataforma o adreçant-vos a l'ODL Ascó.

Per a més detalls i inscripcions cliqueu aquí.

Data límit: 4 d'Octubre.

Ascó Notícies 25-09-2016

 

El servei de vigilància municipal posarà avisos als vehicles

Activitats a Ascó en motiu de la setmana de la mobilitat

Festa de la Gent Gran (Prèvia)

La Residència Natzaret organitza una sortida a Mas de Prades per a tots els residents

VII Festa de la Jota a la Ribera d'Ebre

Memorial Marina Montané

El Club Nàutic organitza una piraguada popular

 

Un total de 110 persones van participar en la caminada-pedalada que va organitzar l'Ajuntament d'Ascó el diumenge 18 de setembre per commemorar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. D'aquestes, una vuitantena van caminar i la resta va anar en bicicleta. De tots els participants, 22 van ser nens i nenes.

El recorregut va començar a la Rambla d'Ascó i va acabar a l'embarcador de Vinebre. Les persones que van preferir la caminada van fer un total de 9 kilòmetres (anada i tornada). En canvi, els que van triar l'opció de la pedalada van fer un tomb més llarg.

 


 

Ascó Notícies 18-09-2016

 

INICI CURS ESCOLA SANT MIQUEL

INICI CURS LLAR D’INFANTS VAILETS

INICI CURS INS FLIX

CSN COMPONENTS DEFECTUOSOS A LA CN Ascó

ACTES 11-S

PLA DE POLÍTICA DE DONES

PLE ORDINARI

LO ROGET A LA BARCA DE L’ANDREU

COLLA DIABLES D’ASCÓ A MONTBLANC

Breus:ASSEMBLEA DEL COL·LECTIU DE DONES

Breus: CURS DE CATALÀ

Breus: CONCURS FOTOGRÀFIC INSTAGRAM SETMANA DE LA MOBILITAT

NOU DIRECTOR DE LA MADE I PRESENTACIÓ JORNADA DE LA MADE

BUTLLETÍ DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA A LES TERRES DE L’EBRE

INICI CURS ESCOLAR A LES TERRES DE L’EBRE

RALLY RACC COSTA DAURADA

JUDITH SANS BERA BERA CHAMPIONS

Últimes places per a l'acció formativa d'Auxiliar de Vivers i Jardins.

Aquesta es durà a terme del 26 de Setembre al 17 d'Octubre a Móra d'Ebre.

Data límit per inscriure's: Divendres 9 de Setembre

Més informació i inscripcions al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre (977 40 18 51).

Es cerca Ajudant Elèctric per treballs d'estesa de cables a la Central Nuclear d'Ascó.

Podeu presentar-vos a l'oferta de feina des de la nostra Plataforma o adreçant-vos a l'ODL Ascó.

Per a més detalls i inscripcions cliqueu aquí.

Mostra tot el mes

Agost 2016

 https://youtu.be/ORNfyTyvrMc?list=PLSu5GEqFBWvkaNvBR1_dmvxHt7M9Xw1EO

 

HAVANERES 2016

TEATRE “EL FLORIDO PENSIL”

Breus: cuiner/a per al menjador de l’Escola Sant Miquel

Breus: curs de català al Consell Comarcal

Breus: CCRE selecció 2 llocs de treball

SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL LLAR INFANTS

SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL LLIBRES OBLIGATORIS

TALLS LLUM TIVISSA SÍNDIC DE GREUGES

EXPOSICIÓ MIGRATOEBRE

 

 

La Sortida Cultural organitzada pel mes d'octubre des de la regidoria de Cultura ha estat tot un èxit d'inscripcions. En només quatre dies s'han exahurit totes les places que hi havia disponibles.

El viatge cultural es farà del 20 al 23 d'octubre i es faran recorreguts per ciutats i monuments Patrimoni de la Humanitat. Els llocs que es visitaran seran: Segòvia, Ciudad Rodrigo, Salamanca i Àvila, totes quatre amb un important patrimoni arquitectònic.

 

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del projecte Ribera d'Ebre VIVA, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Projecte "Treball a les 7 comarques"), cerca:

Podeu accedir a les bases clicant sobre el lloc a ocupar que us interessi.

El termini de presentació de les dos candidatures a l’Oficina de Treball de Generalitat de Móra d’Ebre és el dia 17 d’agost de 2016.

Es cerca cuiner/a amb experiència demostrable per a treballar a la Cuina de l’Escola Sant Miquel d’Ascó.

Entrega de CVs fins al 15 d'Agost dirigint-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local.

 

Més detalls a l'enllaç.

Cuiner/a_amb_experiència

L'Ajuntament d'Ascó contractarà 24 persones dintre del Pla d'Ocupació Municipal dirigit a persones amb especials dificultats d'ocupació (Pla No t'Aturis 2016). Les 24 places que ha ofertat el Consistori corresponen 12 per a personal de peó de la Brigada i 12 mes per a personal de neteja.

Aquest pla d'ocupació té una durada de sis mesos. La primera fase va començar l'1 d'agost i s'acabarà el 31 de gener de l'any vinent. En aquesta fase s'han ocupat dotze persones, 6 per a la Brigada i 6 més per a la neteja. En la segona fase, que anirà de l'1 de febrer fins el 31 de juliol, se'n beneficiaran dotze persones més dsitribuides de la matexa manera que en la primera fase.

Una de les millores que s'han dut a terme amb aquest nou Pla d'Ocupació és la durada dels contractes. A diferència d'anteriors plans que eren de quatre mesos, aquest té una durada de sis.

Mostra tot el mes

Juliol 2016

 

RECTIFICACIÓ DE DATES

El Butlletí Oficial de la Província publica avui les bases de les Borses de Treball per a la Brigada Municipal i els Vigilants. Els interessats poden presentar les sol·licituds per a la borsa dels Vigilants a l’Ajuntament fins el 8 d’agost i per a la Brigada Municipal fins el 16 d’agost. Les bases es poden recollir a l’oficina d’administració de l’Ajuntament.

 

L’Ajuntament d’Ascó ha posat en funcionament el primer carregador de vehicles elèctrics a les Terres de l’Ebre. Es tracta d’un carregador semiràpid que permet que els turismes es puguin carregar en unes 2 o 4 hores.

Aquest carregador disposa de 4 endolls, 2 schuko de 10A per carregar bicicletes i motos elèctriques i 2 Mennekes de 32 A per a vehicles elèctrics o híbrids endollables. De tota manera, encara que hi hagi 4 endolls, només es permet la càrrega simultània de dos cotxes o dues bicicletes/motos o un vehicles i una bicicleta/moto. Per activar el carregador es necessita una tarja que s'ha de recollir a l'Ajuntament.

El carregador elèctric d’Ascó està en un punt estratègic d’espais de recàrrega públics o privats gratuïts: Lleida i Amposta (punt mig de la C-12), tot i que el d’Amposta encara no funciona, i Alcañiz i Reus/Cambrils (per la N-420)

És destacable que Ascó és el primer municipi de les Terres de l’Ebre que dona aquest servei que de moment, segons l’Alcalde, Josep Maria Buixeda “es donarà en obert, és a dir no es farà pagar per la càrrega dels vehicles”. El carregador s’ha instal·lat en un punt cèntric d’Ascó, al carrer Unió, just al costat del Casal Municipal.

L’Alcalde també assenyala que la intenció de fer aquest servei de moment gratuït té com a objectiu atraure propietaris de vehicles elèctrics a Ascó. L’Alcalde assenyala que “mentre es carrega el cotxe els conductors podran aprofitar per fer turisme per conèixer el poble o, fins i tot, anar de compres”. 

Ascó posa en funcionament al carrer Unió, al costat del Casal Municipal, el primer carregador de vehicles elèctrics de les Terres de l’Ebre!

Es podran carregar dos vehicles o dues bicicletes/motos o un vehicle i una bicicleta/moto.

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha engegat un concurs a la xarxa social Instagram. L’objectiu és que els joves de la Ribera facin fotos de les Festes Majors del seu poble i les pengin a Instagram. Per participar al concurs s’ha de posar m’agrada al perfil d’instagram de Joventut de la Ribera d’Ebre @JoventutRiberadEbre. Les fotos que es pengin hauran de portar el #REjoveFM2016.

Entre tots els parcicipants se sortejaran dues entrades per a Port Aventura.

 

 

L’Alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, reclama una millora de la línia ferroviària que passa pel municipi i que dilluns va protagonitzar un nou incident. Buixeda diu que els habitants del territori estan cansats dels retards continus dels trens, dels descarrilaments com el de començaments d’en guany i de la falta d’inversió a la línia.

Recordem que la darrera incidència es va produir dilluns passat a la tarda quan hi va haver una avaria en el sistema d’electrificació fent que s’aturés el comboi deixant 68 persones a tres quilòmetres de l’estació de Flix. Bombers de la Generalitat i treballadors de l’Ajuntament de Flix van haver d’evacuar els passatgers fins l’estació de Flix.

Foto: Font, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, foto cedida: Joan Revilla

L’Ajuntament ja ha iniciat les obres d’arranjament al carrer de la Figuereta i l’accés entre el carrer Castell i Alta Castell .

En el cas de l’accés que comunica el carrer Castell amb l’Alta Castell, l’obra consisteix en posar un col·lector d’aigües pluvials i l’asfaltat del carrer. Aquestes obres es duen a terme, ja que quan plovia aquesta zona del casc antic s’embrutava de fang. Amb el nou col·lector aquests problemes derivats de la pluja s’evitaran.

 

Paral·lelament a aquesta obra, actualment s’estan fent treballs de condicionament d’un espai per a aparcament per a uns quatre vehicles al carrer Figuereta.

Ascó ha fet aquest migdia un minut de silenci contra l'atemptat terrorista que ahir a la nit va acabar amb la vida de prop d'un centenar de persones i en va ferir moltes més.

El regidor de Coordinació, Salvador Florido, ha pronunciat unes paraules condemnant l'atemptat i donant el suport del municipi a la ciutat de Niça.

 

 

 

 

Aquest divendres començaran les obres de construcció d’una passarel·la que s’unirà al pas de vianants del pont de la C12. La nova construcció arrancarà de la zona d’autocaravanes i anirà en paral·lel a la carretera. D’aquesta manera, les persones que vulguin anar a les illes podran travessar el riu caminant o en bicicleta i ho faran amb total seguretat. Aquestes obres es faran en paral·lel a les pistes de paddel que estaran al costat i que ja han començat.

De tota manera, el projecte va més enllà ja que s’ha previst condicionar tant la banda dreta com esquerra del riu per convertir aquest espai en una zona verda i de lleure on es pugui anar a practicar esport o a passejar i fer vida social. En espai verd, l’equip de govern ha previst fer una actuació paisatgística amb mobiliari urbà que respecti l’entorn.

Dissabte passat es va estrenar la sardana T'estimo de l'asconenc Sisco Salvadó Jornet. L'estrena es va dur a terme en el transcurs del programa de nit del 27è Aplec de Sardanes. Una estona abans també es va poder ballar la sardana El Castell d'Ascó de Miquel Salvadó Jornet. Entre la tarda i nit es van poder ballar un total de 18 sardanes.

A proposta de la Federació d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals de Catalunya es va atorgar per unanimitat el guardó Premi a la dedicació sardanista 2016 a Dolors Agustí, ja que ha organitzat durant molts anys l'aplec de Riba-rohja d'Ebre i el d'Ascó i també per la seva activitat en la difusió  de la sardana per les Terres de l'Ebre.

Durant la jornada també es va celebrar la Festa de Sant Cristòfol. A més de beneir-se els vehicles es va fer un sopar. La recaptació dels entrepans que es van vendre anirà en benefici de Mans Unides, Cáritas i Missions. En total es van recollir 952€. L'encarregat de distribuir els diners serà el Mossèn d'Ascó.

 

L’Alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, va presidir ahir 7 de juliol la segona sessió del seminari “Cicle de bones pràctiques: El cafè del Comerç” que portava per nom les tecnologies de la informació i la comunicació específiques per al comerç”. L’encarregada de dur a terme aquesta conferència va ser Solé G. Insua, sòcia directora de PCatS Comunicació.

“El cafè del Comerç consta de 5 sessions i té com a objectiu crear un espai de debat de continguts, idees i exemples d’utilitat aplicats al sector comercial.

El seminari es va dur a terme al Centre de Formació Josep Mur II i va tenir una durada d’una hora i mitja. Va començar a les 15:00 hores i va acabar cap a les 16:30 hores.

A primera hora d'ahir agents de la Guàrdia Civil van entrar a l’Ajuntament d’Ascó requerint expedients i informació tant del mateix consistori com de l’empresa pública Ascó Serveis.

Des del primer moment, tant càrrecs polítics com treballadors, van facilitar als agents tota la informació que se’ls va demanar.

L’alcalde d’Ascó, Josep Maria, Buixeda va declarar que “tots els regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició, hem col·laborat en tot els que se’ns ha demanat i ho seguirem fent per ajudar a la Justícia a aclarir el que sigui necessari”. Recordem que l’actual equip de govern d’Ascó està format per la FIC i ERC i en l’anterior legislatura governaven CiU i PSC.

Per la seva banda, Margarida Daura, cap de l’oposició i regidora de Convergència Democràtica, va manifestar que ella mateixa i la resta dels actuals regidors de CDC no tenien coneixement de res “ni tenim cap vinculació amb la gestió de l’anterior equip de govern”. També va explicar que espera que tot s’aclareixi.

L’escorcoll d'ahir a Ascó, que va començar cap a les 09:15h i va acabar passades les 04:30h del dimecres 6 de juliol,  forma part de la investigació que té oberta el jutjat de El Vendrell que investiga presumptes irregularitats comeses per algunes administracions públiques i l’empresa Efial Consultoría.

L’Ajuntament d’Ascó també va informar que en l’anterior legislatura dos regidors de la FIC, llavors a l’oposició, ja van denunciar presumptes irregularitats i que des del jutjat de Gandesa es van obrir diligències.

El dimarts 5 de juliol a les 22:00 hores es va poder veure un musical de titelles i actors amb llum negra Akäshia a càrrec de la companyia El Cau de l'Unicorn.

L'espectacle, que es va fer a la Plaça del Casal, va reunir una gran part dels nens i de les nenes del poble. Aquest musical estava inclòs dintre les Nits a la Fresca que estan organitzades per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó.

 

 

L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC) ha celebrat la seva assemblea anual a Ascó aquest divendres 1 de juliol. L'entitat, que està formada per una seixantena de poblacions que estan situades dintre del radi dels 10 kilómetres de les centrals nueclars, ha estat presidida durant el darrer any per l'Alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, qui en la darrera trobada ha deixat el càrrec sent rellevat per l'Alcalde de Cofrentes, Salvador Hondarrubia. Cal dir que les presidències són anuals i rotatòries entre tots els municipis.

A la trobada a Ascó, que s'ha dut a terme al Centre de Formació Josep Mur, hi han assistit una cinquantena d'alcaldes i regidors de localitats amb centrals nuclears, entre els quals hi havia els de la zona d'Ascó i de Vandellòs. Entre els temes que s'han tractat a l'assemblea hi figuraven l'ordre ministerial aprovada l'any passat i que contempla una aportació addicional per al desenvolupament econòmic de la zona, la millora del medi ambient i la proposta d'un conveni de col·laboració amb Protecció Civil. Així mateix, s'ha informat de la visita tècnica que es va fer fa unes setmanes a Östhammar, Suècia. Aquesta ciutat sueca té tres reactors nuclears i ha estat proposada per acollir un magatzem definitiu de residus d'alta activitat 

 

Mostra tot el mes

Juny 2016

La sala polivalent de la Llar d’infants va quedar petita el 30 de juny a la tarda per la festa de final de curs dels més petits d’Ascó, els nens i les nenes de la llar d'infants. Aquest és un dels moments més emotius que es viuen tant pels nens i nenes, com per les educadores com també pels pares. La directora del centre, acompanyada per la resta del cos educatiu, va fer una breu valoració del que han estat aquests mesos a la llar, una presentació de l’acte que també va comptar amb les paraules del 3r tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Ascó, Ramon Plaza. La festa però va començar amb una sorpresa per a tots, i és que els alumnes de P-2 van embadalir amb un ball i uns vestits a ritme de la pel·lícula Grease.

 

Però sens dubte, el moment més emotiu de la tarda va ser l’entrega d’orles dels alumnes de P-2. La classe dels lleons es va acomiadar de la llar i de la seva educadora per emprendre una nova etapa educativa. Són 22 els petits que el darrer dia de juny van arrencar somriures, però també llàgrimes, en dir adéu al que ha estat el seu primer centre educatiu. Un aperitiu per a tothom va posar el punt i final a la festa de la tarda.

 

 

 

 

 

Una vuitantena d’estudiants de l’Escola Municipal de Música d’Ascó, professors i familiars van anar a Madrid dijous i divendres passat en dos autocars per veure el musical El Rey León que es representa al Teatre Lope de Vega. El viatge, que es va fer en dos autocars.

El grup va sortir de la Rambla a les 06:30 del dijous 30 de juny i van tornar cap a les 23:00 hores del divendres 1 de juliol. Per la sortida, que era una activitat extraescolar de l’EMMA, també es van fer unes samarretes de l’Escola.

El Rey León és un musical fruit de la unió de reconeguts talents musicals i teatrals a nivell mundial i de la fusió de les més sofisticades disciplines de les arts escèniques africanes, occidentals i asiàtiques

L'alcalde d'Ascó i el president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre en el moment de la signatura del conveni

L'Alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, i el president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Joan Josep Duran, van signar el passat dimarts un conveni pel qual l'Ajuntament d'Ascó atorgarà una subvenció anual de 2.500 euros a aquesta entitat per tal de col·laborar conjuntament en la difusió, el desenvolupament i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la comarca.

El CERE es compromet a col·laborar en el concurs de Narrativa Breu per a Joves d'Ascó designant 3 membres del jurat. També col·laborarà amb les entitats culturals d'Ascó, en presentacions de llibres, exposicions i xerrades, es compromet a que les activitats itinerants organitzades pel CERE es facin a Ascó, així com fer constar la col·laboració d'Ascó en tot el material que difonguin les activitats que organitzi a Ascó el CERE.

El conveni tindrà una vigència de quatre anys, podent-se prorrogar. L'Ajuntament d'Ascó, a banda de subvencionar aquesta entitat, també es compromet a facilitar els locals o espais on dur a terme les activitats que s'organitzin.

 

L'empresa NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS ubicada al Viver d'Empreses d'Ascó necessita incorporar al seu equip de treball un Customer and Operations Support per a cobrir una baixa per maternitat.

S’incorporarà al departament d’Operacions de NEMON per a donar suport als Clients de NEMON i executar diversos processos operacionals pels diferents productes software que desenvolupa NEMON.

Trobareu tots els detalls de l'oferta a l'enllaç que acompanya aquest artícle.

Podeu presentar les vostres candidatures enviant el vostre currículum a ivan.sole@nemon2ib.com o adreçant-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local d'Ascó.

 

Perfil_Customer_and_Operations_Support_(Substitucio Maternitat)

Ascó tornarà a acollir RallyRAC Catalunya-Costa Daurada que es durà a terme entre els dies 13 i 16 d'octubre vinents i que enguany arriba a la 52ena edició. 

La presentació d'aquest esdeveniemnt esportiu es va presentar divendres passat a la Diputació de Tarragona, acte al qual hi va estar present l'Alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda. També hi van participar el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el president del RACC, Josep Mateu, el director de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, Xavier Espasa, així com diversos alcaldes del llocs per on passarà el Rally.

El RallyRACC Catalunya-Costa Daurada és l'únic campionat que combina asfalt i terra. ia enguany comptarà amb 21 trams cronometrats que competiran per diversos municipis del Tarragonès, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i la Conca de Barberà.

El 52è Rally tindrà 340,32 km de velocitat que es distribuiran en 21 trams cronometrats, 12 d'ells diferents i d'aquests, 2 de nous ja que fins ara es corrien en sentit contrari. 

El proper Dilluns 13 de Juny de 2016, es realitzarà la 2ª Sessió dins del Seminari "Millorem la Competitivitat de les empreses turístiques implementant millores de qualitat".

Aquesta sessió ens mostrarà "Com comunicar als nostres clients l’excel.lència de les nostres empreses" i anirà a càrrec del Dr. Xavier Font, consultor i professor en màrqueting per empreses turístiques. Ha treballat a més de 20 països tant per agències internacionals com l’Organització Mundial del Turisme com per governs i empreses. A més, és l’acadèmic amb més publicacions del món sobre certificació de turisme sostenible.

 

Lloc: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre – Pl. St. Roc, 2 de Móra d’Ebre
Horari: 16:15h Arribada i entrega de documentació. 16.30h a 19.30h Desenvolupament del seminari.

Assessorament individualitzat: a càrrec de l’empresa DCB Turisme i Desenvolupament Local.
Destinataris: Empresaris turístics, de la restauració, gestors de destins i/o del patrimoni natural i cultural.

 

Inscripcions a través del formulari: http://dom.cat/vi0
Més informació: Àrea de Promoció Econòmica – Telèfon 977401851

El Centre d'Empreses "La Ribera" de Flix ofereix, cada segon dilluns de mes, unes jornades dirigides a emprenedors.

Aquestes jornades es celebraran al mateix Centre d'Empreses "La Ribera" en horari de tarda de 15h a 18h.

 

Per a més informació i inscripcions:

laribera@flixgie.cat

977044770

Places limitades.

Ascó Notícies 12 de juny de 2016

PLE MUNICIPAL

S’OBRE EL TERMINI PER SOL·LICITAR LES BEQUES DE FORMACIÓ

PRESENTACIÓ CATÀLEG SENDERES

FINALITZA LA 23A ATURADA PER RECÀRREGA DE LA CN ASCÓ II

JOC A JOC, PLAÇA A PLAÇA

ENTREVISTA SOPAR SOLIDARI COL·LECTIU DONES I ASSOCIACIÓ GENT GRAN

SANTA PAULINA PAELLA POPULAR (BREUS)

EXCURSIÓ ORGANITZADA PEL COL·LECTIU DE DONES (BREUS)

SELECCIÓ DE PERSONAL PER A BRM (BREU)

CURSA POPULAR

TORNEIG DE PING-PONG I FUTBOLÍ I BITLLAR

CCRE PIONER EN LA MEDIACIÓ DE CONFLICTES

RESTES HUMANES AL CASTELL DE MÓRA D’EBRE

ELISABETH MONTAÑA CAMPIONA CATALUNYA TRIPLE SALT I SUBCAMPIONA EN LLARGADA

ESTENDARD ARRIBA A ASCÓ 40 JOCS ESCOLARS

SONIA FRANQUET, OR A LA COPA DEL REI I ENTRA AL TOP TEN MUNDIAL

SANTI CASTILLEJO, NOU ENTRENADOR DE L’FC ASCÓ

 

Seminari: “Cicle de bones pràctiques: El cafè del comerç”, impulsat des del Consell Comarcal de Ribera d’Ebre en el marc projecte Ribera d’Ebre VIVA, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc de Programes de suport al desenvolupament local i organitzat i conduit pel Jordi Bacaria, economista i soci-consultor de l’empresa J3B3 Economics, S.L.

La primera sessió, d’un total de cinc, tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre el dijous 9 de juny de les 15.00 h fins 16.30 h i estarà centrada en LA NORMATIVA COMERCIAL: COM TREBALLAR ELS HORARIS, ELS PREUS, LES REBAIXES, LES RECLAMACIONS a càrrec de la Montse Barceló Morera (Cap de secció de comerç i turisme a les Terres de l’Ebre) i el Xavier Bayerri Rosa (Cap de l’Àrea de Consum a les Terres de l’Ebre).

Podeu trobar tota la informació relativa al

Seminari: “Cicle de bones pràctiques: El cafè del comerç” a la web:

elcafedelcomerc.cat.

Inscripcions: http://dom.cat/v19

Mostra tot el mes

Maig 2016

El Casal Municipal d'Ascó acollirà aquest disssabte a les 20:30 h el Sopar Literari en el transcurs del qual es lliuraran els Premis "Vila d'Ascó" 2016.

Durant el sopar es donaran a conèixer els guanyadors del:

 • XXVIII Premi Literari 
 • XI Premi de Poesia Joan Perucho
 • XXVI Certamen de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi
 • XXVIII Concurs de Fotografia

Un cop hagi acabat l'acte, el grup de jazz Tabú Grup farà una breu actuació per clore el certamen.


Alba Dalmau Viure ha estat la guanyadora del XXVIII Premi Literari “Vila d’Ascó 2016 amb l’obra Estàndards. Aquesta obra, segons la mateixa autora, parla de: “Els estàndards de jazz són temes musicals famosos que amb el temps han esdevingut el llenguatge secret dels músics. Gràcies a que són temes que tots ells coneixen poden existir les jam-session, ja que és aquest coneixement compartit allò que permet als intèrprets fer diferents versions dels estàndards i improvitzar-hi al damunt.” Fins el dia que no vaig ser conscient d’aquesta lògica oculta dins el món del jazz, les primeres vegades que assistia, com a espectadora inexperta, en una jam-session, em meravellava pensar que aquelles sinergies musicals eren fruit d’un talent i d’una intuïció inexplicable.”

L’obra “és la interpretació literària d’Alone together, And her tears flowed like wine, April in Paris, Deep in a dream, Don’t blame me, Little white lies, Maybe you will be there, My foolish heart, Prelude to a kiss, Satin doll, The best thing for you i The best is yet to come tocats, aquesta vegada, amb paraules en comptes de notes.” 

Alba Dalmau és Llicenciada en Comunicació audiovisual i Màster de creació literària a la UPF. El 2011 publica la seva primera novel·la, Vonlenska, amb Pagès Edicions (XLVII Premi Recull de Narració Joaquim Ruyra). També és autora de dos llibres d’artista: el primer, On només hi havia un far, un recull de contes sobre el silenci, acompanyats de fotografies; i el segon, Estrena, un llibre de fotografia acompanyat amb textos literaris que relaten una història romàntica basada en el cinema mut —ambdós llibres sorgeixen del col·lectiu Sincopat, format també per la fotògrafa Ares Molins. Va viure a Nova York durant tres anys, on va  escriure Bategant, novel·la publicada per Cossetània Edicions i guanyadora del XXIII Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Actualment es dedica a la producció cinematogràfica i és professora d'escriptura a l'escola Laboratori de Lletres de Barcelona. 

El premi,  que li va lliurar l’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, està dotat en 3.600 € i el publicarà Cossetània Edicions.

El premi es va fer públic dissabte a la nit en el transcurs del Sopar Literari que enguany va reunir unes 140 persones que es van aplegar al Casal Municipal d’Ascó.

Durant la gala també es va lliurar l’XI Premi de Poesia Joan Perucho “Vila d’Ascó” 2016 que enguany va recaure en Joan Carles González Pujalte amb l’obra L’Est. González Pujalte és professor i té una àmplia trajectòria poètica havent guanyat molts premis literaris. El guardó té una dotació econòmica de 2.400 €. El lliurament del guardó va anar a càrrec de l’alcalde de Móra d’Ebre i diputat provincial, Joan Piñol.

Un altre premi de la nit va ser el XXVI de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi “Vila d’Ascó” 2016 dotat en 600 €. L’autora guanyadora va ser Etna Miró. El lliurament del premi va anar a càrrec del director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Ferran Bladé i l’obra la publicarà l’Ajuntament d’Ascó

Finalment, també es van donar a conèixer els sis premis del XXVIII Concurs de Fotografia “Vila d’Ascó” en les modalitats b/n i color. Aquests premis els va lliurar la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó, Montserrat Lerma.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb l’objectiu de continuar treballant per la professionalització dels empresaris i treballadors a la Ribera d’Ebre, fa una aposta per facilitar eines als empresaris que permetin millorar les seves competències tècniques que els permeti créixer personal i empresarialment.

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ofereixen la possibilitat de realitzar cursos gratuïts, si hi ha un mínim d’interès.

En aquest sentit, us fem arribar el ventall de cursos que tenen la possibilitat d’oferir-vos amb l’objectiu de recollir el vostre interès i poder valorar si compleixen amb el mínim requerit:

 • Comerç a través de les Xarxes Socials (on-line) (30h)

 

Lloc: a determinar en funció de la demanda

Dates: a realitzar abans de 30/9/2016 en funció de la demanda

Places: 12 persones mínim per curs

 

Termini de preinscripció: 16/05/2016

 

No esperis més, fes la preinscripció aquí!

L'Assemblea Local i Provincial de la Creu Roja de Tarragona ofereix al llarg del 2016 diversos cursos formatius presencials a les seves instal·lacions de Tarragona, així com cursos a distància.

Alguns d’aquests cursos són:

 • Monitor de Menjador
 • Monitor de Temps de Lleure
 • Ús d’aparell desfibril·lador extern automàtic per a personal no mèdic
 • Primers Auxilis
 • Formació Bàsica Social

Per a més informació sobre cursos, període de matriculació, destinataris, horaris, places i altres podeu posar-vos en contacte amb La Creu Roja de Tarragona a través de qualsevol de les següents vies:

Mostra tot el mes

Abril 2016

El Centre BRM Móra d'Ebre, ubicat a l'Avinguda Comarques Catalanes 74 baixos, ofereix una àmplia oferta formativa dirigida tant a joves com a treballadors i aturats.

Properament s'iniciaran els següents cursos:

 • Publicació de Pàgines Web
 • Carnet de Manipulador d'Aliments
 • Comptabilitat Informatitzada
 • Tècniques de Coaching
 • Anglès Comercial (Nivell B1)

Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 977402291 o 977403414, adreçar-vos al propi centre o enviar un correu electrònic a japeig@grupbrm.com.

 

L'empresa NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS obre un nou procés de selecció de candidats per cobrir un lloc de treball d'Executiu/va Junior de Marketing i Vendes amb coneixements d'HTML i disseny web.

El termini de presentació de les candidatures és fins al 8 de maig de 2016.

El perfil detallat el podeu trobar al fitxer adjunt.

Per més informació podeu dirigir-vos a l'Oficina de Desenvolupament Local.
Mostra tot el mes